Myte 12: Sametinget er udemokratisk, et apartheidsystem

Vil du ha et Sameting? Vil du ikke ha et Sameting? Du har rett til din mening. Liksom nordmenn, er noen samer for Sametinget og noen samer mot. Men la oss da forholde oss til fakta og ikke oppspinn.

Å si at Sametinget er apartheid, er oppspinn.

Samer bestemmer ikke over ikke-samer. Sametinget er et høringsorgan i samiske saker, det forvalter penger til samiske formål, og det utnevner representanter til ulike styrer og nemnder rundt om kring i landet. Deriblant Finnmarkseiendomsstyret. Det ligger innflytelse i dette, men det utgjør ikke noen samisk «overhøyhet» over andre nordmenn. Det er snakk om at samenes valgte representanter skal få innflytelse over saker som avgjør samefolket.

Hvis vi ikke får noe som helst å si over vår egen skjebne, så vil vi dø ut som folk. Det har vi erfart: når andre skal bestemme over oss, synes de tydeligvis at vi er lette å nedprioritere. Derfor trenger samer innflytelse over den delen av politikken som går ut over samer. Sametinget er et forsøk på å få til dette.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.