Myte 13: Samene stemmer til Sametinget, ikke Stortinget

Ville du vært fornøyd med å stemme til kommunestyret og ikke Stortinget? Ikke vil heller.

Samene i Norge er norske statsborgere med fulle rettigheter, og stemmer til Stortinget som alle andre. Kandidatene til Stortinget er imidlertid stort sett ikke-samer, og det er ingen garanti for at samer kommer inn etter valget. På det beste blir det et par samer der, noen få. Det er altså nesten ingen av stortingsrepresentantene som kan noe om vårt folk (takk til det norske skoleverket for dette, forresten) og hva slags utfordringer vi møter. Derfor er Sametinget oppretta – som en garanti for at det skal finnes samer med innvirkning på politikk som angår samene.

Sametinget og Stortinget høres like ut på navnet, men er det ikke. Stortinget bestemmer over lover i Norge og velger Regjeringa. Sametinget har rett til å si sin mening om politiske saker, får forvalte penger som de tildeles av Stortinget og deltar i noen styrer, råd og utvalg.

Hvis samer kun hadde fått stemme til Sametinget og ikke Stortinget så ville vi hatt statlig organisert rasediskriminering i dette landet.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.