Myte 14: Sametinget bestemmer over Finnmarkseiendommen

Iblant får vi høre at Finnmarkseiendommen er apartheid mot ikke-samer. Hvis det hadde vært riktig som du ofte hører at Sametinget bestemmer over Finnmarkseiendommen, så ville det vært sant.

Men det er ikke sant.

Sametinget velger tre av de seks styremedlemmene i Finnmarkseiendommen. Resten velges av Finnmark fylkesting. De tre representantene fra Sametinget skal ifølge Finnmarksloven være bosatt i Finnmark. Altså er det ikke sånn at samer «utenfra» har makta over Finnmark, som noen også påstår.

Hvis Sametinget og Fylket sine representanter blir uenige, er det Regjeringa som avgjør. Videre er det Stortinget som har vedtatt, og kan endre, Finnmarksloven. Til syvende og sist er det altså den norske staten som bestemmer over Finnmarkseiendommen.

Til slutt: uten den samiske befolkninga hadde det ikke eksistert noen Finnmarkseiendom. Da hadde finnmarkingene, samiske eller ikke-samiske, hatt mindre kontroll over naturressursene i sitt eget fylke enn hva de har i dag.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.