Myte 2: En same er en som driver med reindrift

De fleste vet at det bor veldig mange samer i Oslo. Det synes blant anna på at hver vinter er Majorstua tjåk full av rein som trekker ned fra Nordmarka for å beite på Bygdøy. Hørtes det siste utsagnet litt rart ut?  Det er fordi mange samer ikke driver med rein. De aller fleste, faktisk.

For eksempel: ingen av oss som skriver dette driver med rein. Og jammen er vi ikke samer likevel. Det er flere titalls tusen samer i landet – men i 2010 var det bare 997 [1] årsverk i reindrifta. Samisk kultur og reindrift er ikke det samme. Reindrifta har vært og er viktig for mange samer, men det har alltid bare vært noen av oss som lever av reindrift. Tradisjonelt har flere samer levd av fiske, sanking og jordbruk enn av reindrift [2].

I dag lever de fleste samer som alle andre i Norge. Vi er sykepleiere, fiskere, leger, stylister, konsulenter, bønder, fotografer, vaskere, ingeniører, advokater, journalister, direktører, sjåfører – lista er så lang som det finnes yrker i Norge. I tillegg er det altså en del samer som driver med rein men heller ikke dette yrket er samer alene om i Norge (se myte 3).

[1] Totalregnskap for reindriftsnæringa, november 2011, http://www.reindrift.no/asset/4582/1/4582_1.pdf

[2] Samenes historie fram til 1750, Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen(2004)

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.