Myte 20: Det finnes bare 14 000 samer i Norge

Nei, vi er heldigvis flere enn som så. Dette tallet er basert seg på hvor mange som er registrert i Sametingets valgmanntall. For å bli med i valgmanntallet må du ikke bare anse deg sjøl som samisk, men også oppfylle noen krav. [1]. Det finnes imidlertid folk som anser seg som samer, men ikke møter kravene til å stemme til Sametinget. De er like mye samer for det.

En annen ting er at slett ikke alle som er samer har lyst til å stemme til Sametinget. De er kanskje ikke interessert i politikk, eller de har ikke tiltro til Sametinget, eller de er mot at det skal finnes et Sameting. Disse menneskene står ikke i valgmanntallet, som er basert på at folk melder seg inn selv. Men de er også samer.

Sist men ikke minst må du være 18 år for å skrive deg inn i valgmanntallet, så tallet omfatter altså ikke samiske barn.

Valgmanntallet er altså et register over samer over atten som oppfyller et sett krav og som ønsker å stemme til Sametinget. Det er ikke et register over samer i Norge. Det blir derfor helt feil å si at det er fjorten tusen samer i Norge. Vi er flere.

Hvor mange nøyaktig? Det er vanskelig å si, fordi norske myndigheter ikke har lagd noen statistikk over hvor mange samer som bor i Norge.

[1] Valg, Sametinget 03.05.2013, http://www.sametinget.no/Valg

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.