Myte 26: Samene kom ikke først / «Finn» og samer er ikke det samme

Det er mange som liker å påstå at nordmenn eller andre folkeslag kom før samene til nordområdene. Dette finnes det ikke noe belegg for å påstå.
Den norrøne høvdingen Ottar som reiste langs kystene i nord hvor ingen nordmenn bodde, forteller at et folk som han kaller «Finnas» holdt til der. Vi hører iblant noen si at disse «finnene» ikke var samer, men et helt annet folkeslag, og at samene kom til nordområdene mye senere. Denne misforståelse beror på at først i nyere tid har man på norsk begynt å kalle samefolket for «samer», et navn som har utspring i folkets eget navn på seg selv. Før i tida kalte man på norsk samene for «finner» og «lapper».

Det finnes noen som ikke går med på at finner og lapper er de historiske norske navnene på samer. Men ingenting tyder på at dagens samer er et anna folk enn det man før kalte «finner» og «lapper». Faktisk, «finn» og «lapp» har jo vært i bruk om samefolket helt fram til våre dager, og brukes iblant fortsatt. Disse gamle navnene har imidlertid fått en negativ klang, og det kan lett oppfattes som fornærmende hvis du bruker dem om samer i dag.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.