Myte 4: Samer hindrer fremskritt og utvikling

Så, kommunen din har et svært prosjekt på gang. Det er kanskje et stort terrengløp over fjellet, plan om nytt hyttefelt, eller noen har foreslått at det skal lages ei stor gruve [1][2]. Lokalmedia er i ekstase: Endelig skjer det noe. Framskrittet kommer. Turistene flokker til. Det blir to tusen arbeidsplasser. Kommunen får så mye penger at alle på eldrehjemmet vil få konjakk hver dag fram til de dør.

Men neste dag lyder overskrifta: «Full stopp – samene er mot».

Første spørsmål: hvem er «samene»? Samer er ikke sånn at vi alle er enige. Så langt derifra. Når media og politikere sier at «samene er i mot» betyr det at «noen samer er mot». Men det er sikkert også samer som er for. Hører du noen gang at «Nordmennene er mot nytt hyttefelt i Valdres»? «Nordmennene vil ikke ha høyspentmaster i Hardanger?» Nei. Da hører vi at den og den aksjonsgruppa er mot.

Men med en gang det er ei samisk gruppe, så heter det «samene er mot». Alle samene. Alle samene i hele verden er mot. Hadde vi samer vært i stand til å stå så samla, så hadde dere hørt mer til oss. Det skal vi love.

Men ok, noen samer er mot. Hvorfor?

På media høres det ut som samer går mot store prosjekter bare av vrangvilje. Det er sjelden at media prøver å forklare hva som er grunnen til at reindrift, fiskere, Sameting osv. iblant er mot sånne tiltak.

Alle har rett til å verne om sine interesser.  Reindrifta mister beiteland og ferdselsveier hver gang noen gjør ei stor utbygging. Store tiltak i det som folk flest tenker på som «vill natur», oppleves for reindrifta omtrent som om noen skulle lagd konsert midt i åkeren din uten å spørre om lov. Samisk kystfiske har også rett til å beskytte seg mot at næringa deres blir ødelagt, for eksempel ved at noen pumper gruveslagg ned i fjorden.

Men når samer er mot, framstilles det likevel ofte som at «samene syter igjen». Sjøl om dette altså er vanlige folk som er redd for at livsgrunnlaget deres skal bli ødelagt [3].

[1] Samisk motstand mot hyttebygging, Nye-troms.no 08.06.10 – http://www.nye-troms.no/nyhet.cfm?nyhetid=6005

[2] Samer mot vindkraft-planer, Nrk.no 01.10.09 – http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6811020

[3] Støtter kamp mot oppdrettsanlegg, nordlys.no 06.11.08 – http://www.nordlys.no/debatt/ytring/article3903580.ece; klif.no: Høringsuttalelse fra Bivdi – http://www.klif.no/pagefiles/2408471/BIVDI.pdf

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.