SAMISK MYTEKNUSER

Hva er Samisk myteknuser?

Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. Vi knuser 24 vanlige myter om samer med harde fakta!

Den samiske myteknuseren er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord.

Tips til nye myter? Endringsforslag? Gi oss gjerne respons.


Send oss en epost

Bidragsytere

  • Mikkel Berg-Nordlie
  • Ingemund Skålnes
  • Audun Lona
  • Eirik Myrhaug
  • Kari Helene Partapuoli
  • Kajsa Kemi Gjerpe
  • Camilla Brattland

Myte 1

SAMENE HAR MASSE SÆRRETTIGHETER OG GODER VI ANDRE IKKE FÅR

Myte 2

EN SAME ER EN SOM DRIVER MED REINDRIFT

Myte 3

BARE SAMER KAN DRIVE MED REINDRIFT

Myte 4

SAMER HINDRER FREMSKRITT OG UTVIKLING

Myte 5

SAMENE VIL HA EN EGEN STAT

Myte 6

SAMENE SNYLTER PÅ STATEN

Myte 7

SAMENE ER PRIVILIGERTE MED MANGE STIPEND OG UTDANNINGSTØTTEORDNINGER

Myte 8

SAMER ER HÅRSÅRE

Myte 9

SAMER HAR RARE KLÆR

Myte 10

SAMER SLIPPER Å GÅ I FENGSEL PÅ GRUNN AV ILO-KONVENSJONEN

Myte 11

ALLE SAMER SNAKKER SAMISK

Myte 12

SAMETINGET ER UDEMOKRATISK, ET APARTHEIDSYSTEM

Myte 13

SAMENE STEMMER TIL SAMETINGET, IKKE STORTINGET

Myte 14

SAMETINGET BESTEMMER OVER FINNMARKSEIENDOMMEN

Myte 15

FINNMARKSLOVEN GIR SAMER RETTIGHETER SOM NORDMENN I FINNMARK IKKE HAR

Myte 16

SAMER GANNER ANDRE

Myte 17

OSLO ER NORGES STØRSTE SAMEBY

Myte 18

SAMER BOR BARE PÅ VIDDA

Myte 19

SAMER OG FASTBOENDE LIGGER I KONFLIKT

Myte 20

DET FINNES BARE 14000 SAMER I NORGE

Myte 21

DU MÅ VÆRE SAMISK FOR Å FÅ UNDERVISNING I SAMISK PÅ SKOLEN

Myte 22

DET FINNES BARE ETT SAMISK SPRÅK

Myte 23

SAMER VIL AT BARE SAMER SKAL KUNNE FISKE

Myte 23

SAMENE VIL TA FRA ANDRE RETTEN TIL Å PLUKKE BÆR OG DRIVE JAKT

Myte 25

SAMER ER IKKE ET URFOLK. / ILO 169 GJELDER IKKE FOR SAMER.

Myte 26

SAMENE KOM IKKE FØRST / «FINN» OG SAMER ER IKKE DET SAMME

Myte 27

SAMENE ER FOR UTBLANDA MED ANDRE FOLKESLAG TIL Å KUNNE KALLES SAMER


Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.