Myte 10: Samer slipper å gå i fengsel på grunn av ILO-konvensjonen

Noen påstander er så langt ute at det er vanskelig å gå dem i møte. Men siden det tydeligvis er nødvendig [1]: ved lovbrudd straffes samer på lik linje med alle andre.

Misforståelsen ligger i ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Noen sier at den fritar samer for straff.

ILO-konvensjonen sier faktisk at ovenfor «urfolk og stammefolk» (som konvensjonen gjelder) skal man prøve å finne andre straffemetoder enn fengsel. Konvensjonen er beregna både på urfolk som er godt integrert i storsamfunnet, og stammefolk som lever helt isolert fra resten. Punktet om å finne andre straffemetoder er nok helst beregna på de siste. I Norge er det ingen, samer eller ikke-samer, som har gått inn for at samer skal slippe fengsel.

Det som derimot kommer opp iblant er spørsmålet om språk og fengsling. Hvis en samiskspråklig og en norskspråklig får samme straff, men begge blir nødt til å kun snakke og skrive norsk under soning, vil den samiskspråklige fangen faktisk ha fått en strengere straff enn sin norskspråklige medfange. Han blir i tillegg til den vanlige straffen, fratatt sitt språk. Poenget er at dette er ikke rettferdig: Samme forbrytelse skal gi samme straff. Du får ekstrastraff hvis du er samiskspråklig og blir tvunget til å miste språket ditt.

[1] ”Kriminelle samer skal i følge ILO slippe fengsel”, 30.07.2012, abcnyheter, http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/07/30/kriminelle-samer-kan-slippe-fengsel

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.