Myte 15: Finnmarksloven gir samer rettigheter i Finnmark nordmenn ikke har

Dette stemmer ikke. Finnmarksloven skiller ikke på folk etter etnisitet, men etter hvor de bor.

Den skiller mellom folk som bor i Finnmark og folk som ikke gjør det, og den skiller mellom folk i ulike finnmarkskommuner.

Alle bosatte i Finnmark har lik rett til jakt, noen typer fiske, molteplukking og å ta ut trevirke til husflid – i hele Finnmark. I tillegg har folk rett til innafor sin kommunes grenser å drive med en del andre typer fiske og sanking.

Det er heller ikke forbudt for folk utenfor Finnmark å utnytte naturresursene, men det er litt andre regler og avgifter. Disse kan du lese mer om hos Finnmarkseiendommen [1].

I alle tilfelle: det er ikke sånn at bare samer har rett til å fiske, jakte og plukke molte i Finnmark.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.