Myte 21: Du må være samisk for å få undervisning på samisk i skolen

Dette er litt for sant, men heldigvis ikke helt sant.

Jo flere som lærer seg samisk, jo bedre. Samisk er et rikt, vakkert språk som trenger all den drahjelpa det kan få for å overleve.

Alle burde ha rett til å lære samisk, men sånn som loven står så har du sterkere rett på det hvis du er same.

Likevel: Hvis ti personer har lyst til å lære seg samisk på skolen, så har dere rett til det uansett hvor i Norge dere bor og uansett om dere er samer eller ikke. Så hvis dere er ti ikke-samer som vil lære dere samisk, har dere loven på deres side.

Hvis du bor innafor det såkalte Forvaltningsområdet for samisk språk [1] har du rett på opplæring i og på samisk, same eller ei, og du kan godt være alene om å ønske det. Du trenger ikke ni andre.

Men: Hvis du ikke bor i Forvaltningsområdet, og ikke har hjelp av ni andre som vil lære samisk – da må du ifølge Opplæringsloven faktisk være samisk for å ha rett på samiskopplæring.

Nå er det sånn at lovverket har ellers ingen definisjon på hva det er å være «samisk», men akkurat i Opplæringsloven har Stortinget tatt seg den frihet å definere det: en person som kan skrive seg inn i valgmanntallet til Sametinget (se myte 19) eller er barn av en slik person.[2]

Sorry, vi skulle gjerne hatt det annerledes.

[1] Forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk, Lovdata 03.05.2013, http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20050617-0657.html

[2] Opplæringsloven, http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-007.html

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.