Myte 27: Samer er for utblanda med andre folkeslag til å kalles samer

Noen mennesker sitter tydeligvis fast i en rasetenking som resten av verden forlot for over et halvt århundre siden.

Hvis vi skulle stille krav til «raserenhet» kunne folk nordpå hverken kalle seg samer eller nordmenn. «Raserene» mennesker eksisterer ikke, heller ikke nordpå. Folk har strømmet til nordområdene i all tid, og blod har alltid blitt blanda. Etterkommerne har endt med å kalle seg ulike ting og identifisere seg med ulike etniske grupper. Same, norsk, kven, norsk-samisk, samisk-norsk, kvensk-samisk, og så videre.

Tilhørighet til et folkeslag har uansett ikke med blod å gjøre, dypest sett, men med identitet og kultur.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.