Myte 6: Samer snylter på staten

Nå begynner vi å bevege oss langt ned i det brune grumset, men vi har hørt denne så ofte at vi ikke kan overse den. Hva folk mener når de lirer av seg sånt er ikke lett å vite, så det er litt vanskelig å imøtegå det.

Men kanskje tenker de på at samisk kultur mottar statlig støtte? Da er det snakk om å kaste stein i glasshus. Det er lite kultur i Norge som ikke mottar statsstøtte. Sånn er det i dette landet. Det kan man jo like eller mislike, men det blir merkelig å si at akkurat samisk kultur og næring ikke skal få statsstøtte når det meste anna kultur og næring får det.

Når politikere går ut med rødpenn og stryker alle forekomster av ordet «samisk» i statsbudsjettet men lar alt annet stå – da kan vi snakke om spesialbehandling av samer, da. Og ikke av den hyggelige sorten.

Til syvende og sist er jo dessuten vi samer i Norge en del av norske staten. Vi har statsborgerskap med de samme rettigheter og plikter som alle andre, jobber som alle andre og betaler skatt som alle andre. Det hadde vært litt rart om ingenting samisk skulle få støtte fra staten, når det er masse samer som er med på å betale for staten.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.