Myte 18: Samer bor bare på vidda

Den motsatte myten av «de fleste samer bor i Oslo» (se myte 17). Innlandskommunene Karasjok og Kautokeino er sterkt prega av det samiske. Veldig mange tror derfor at «viddekommunene» er de stedene samer stort sett bor. Dette er feil.

Kysten og områder lengre sør i Norge har også lenge vært hjem til samer. Sápmi – Sameland – strekker seg helt ned til nordre Hedmark. Fornorskninga har tært hardt på samekulturen: språket er borte veldig mange steder (se myte 11), og det samiske på mange måter er blitt «usynlig» mange steder. Men likevel er det samer der også. Samer bor spredt ut over hele landet, svært mange også utafor Sápmi – deriblant veldig mange i Oslo.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.