Myte 24: Samer vil ta fra andre retten til å plukke bær og drive jakt

Vi har tidligere snakka litt om dette med at «samene vil» ditten og datten (se myte 4). Som sagt: vi har ikke én vilje og er ikke enige med hverandre i absolutt alt. Ut over det, så kan du se (myte 14) og (myte 23).

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.